fbpx

รับสมัครทีมเข้าร่วม การแข่งขันฟุตซอล Himsanam Futsal Open ครั้งที่ 1

ฮิมสนาม ร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล

Himsanam Futsal Open ครั้งที่ 1

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี, 16 ปีฮิมสนาม ร่วมกับ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอล รายการ HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, 14 ปี และ 16 ปี รับสมัครรุ่นละ 16 ทีม

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ก.ค. 65 ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ www.himsanam.com/futsal-1

ยื่นเอกสาร+หลักฐาน ทางอีเมล [email protected]

แข่งขัน วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 094 962 3915 หรือ WWW.FACEBOOK.COM/HIMSANAM2019

ระเบียบการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1

 1. ระเบียบการแข่งขัน HIMSANAM FUTSAL OPEN ครั้งที่ 1
  • รุ่นอายุ 12 ปี (พ.ศ. 2553)
  • รุ่นอายุ 14 ปี (พ.ศ. 2551)
  • รุ่นอายุ 16 ปี (พ.ศ. 2549)
 2. คุณสมบัติเข้าแข่งขัน นักกีฬาฟุตซอลที่มีสิทธิเข้าแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
  • ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องเป็นชาย สัญชาติไทย
  • ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องมีอายุ ดังนี้
   • อายุ 12 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2553
   • อายุ 14 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2551
   • อายุ 16 ปี ต้องมีหลักฐานไม่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2549
  • การนับอายุของผู้เข้าสมัคร นับถึงปี พ.ศ. 2565
  • นักกีฬา 1 ทีม สามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ไม่เกิน 15 คน
  • นักกีฬา 1 คน สามารถเล่นได้ทีมเดียวเท่านั้น
 3. หลักฐานในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
  • ใบสมัคร และแผงรูป ลงนามโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
  • ทะเบียนรายชื่อนักกีฬาฟุตซอลและเจ้าหน้าที่ทีมตามคุณสมบัติในข้อ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คนและไม่เกิน 15 เรียงตามลำดับหมายเลขที่ส่งแข่งขัน พร้อมทั้งลายเซ็นของนักกีฬาฟุตซอล ที่แท้จริงและเจ้าหน้าที่ประจำทีม ไม่ขาดคุณสมบัติ
  • ทะเบียนรูปถ่ายนักกีฬาฟุตซอล (แผงรูป) และใบส่งรายชื่อ ลงนามโดยผู้จัดการทีมหรือผู้ฝึกสอน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ในวันแข่งขัน
  • หลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนนักกีฬา และเจ้าที่ทีม
 4. การสมัครเข้าแข่งขัน
  • สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ เพจ ฮิมสนาม (ระบบออนไลน์)
  • ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 1,500 บาท ค่าประกันทีม 500 บาท
 5. กำหนดการแข่งขัน
  • 13 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 6. การดำเนินจัดการแข่งขัน
  • คณะกรรมการจัดการแข่งขัน มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรายการ หรือกำหนดเวลาในการแข่งขัน หรือ การแข่งขันในวิธีอื่นๆ เพื่อความเหมาะสมกับระยะเวลาที่กำหนดให้ทำการแข่งขันได้ โดยมิทำให้ทีมหนึ่งทีมใด ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์
 7. การแข่งขัน
  • ทีมแข่งขัน 16 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 4 ทีม
  • แข่งขันแบบ 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที
  • เสมอในเวลาให้หาทีมชนะโดยการยิงจุดโทษ ฝ่ายละ 3 คน
  • ทีมอันดับที่ 1 และ 2 จะได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 2 แข่งขันแบบน็อคเอาท์
  • ทีมใดไม่พร้อมลงการแข่งขันภายใน 10 นาที ปรับแพ้
  • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถประท้วงได้
 8. การขอเวลานอก
  • อนุญาตให้ขอเวลานอกได้ครึ่งละ 1 ครั้ง (ไม่เกิน 1 นาที)
  • หากไม่ใช้สิทธิ์การขอเวลานอกในครึ่งเวลาแรก จะไม่สามารถนำไปทดแทนในครึ่งเวลาหลังได้
 9. กำหนดการแข่งขัน
  • กำหนดการแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กำหนดไว้ทีมต่างๆ จะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้
 10. กติกาและการตัดสิน
  • ซึ่งสมาคมฯ ได้ประกาศใช้แล้ว ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องยอมรับการตัดสินของผู้ตัดสิน ฟุตซอลในการแข่งขันนั้น การตัดสินของผู้ตัดสินฟุตซอลในระหว่างการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
   • การได้รับใบเหลือง ปรับเป็นเงิน 50 บาท ใบแดง 100 บาท
   • การได้รับใบเหลืองใบแดงเกินกว่าเงินค่าประกันทีม ทางทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องชำระตามจำนวนใบเหลืองใบแดงตามความเป็นจริง
 11. การตรวจสอบ
  • คู่แข่งขันมีสิทธิที่จะตรวจบัญชีรายชื่อ หรือทะเบียนรูปถ่ายของคู่แข่งขัน
 12. การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทำการแข่งขัน
  • การเปลี่ยนตัวนักกีฬาฟุตซอลในระหว่างทำการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวนักกีฬาได้ตลอดระยะเวลาในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ ผู้เล่นที่เปลี่ยนตัวออกมาแล้วสามารถเปลี่ยนกลับไปเล่นได้อีก ตั้งแต่เริ่ม เข้าสู่สนาม ผู้ตัดสินมีอำนาจในการตักเตือนผู้เล่นใดๆ ที่กระทำผิด หรือมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่มีน้ำใจเป็น นักกีฬา ผู้ตัดสินมีอำนาจสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นออกจากสนามได้ และต้องรายงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการลงโทษต่อไป
 13. หัวหน้าทีม
  • ผู้ที่เป็นหัวหน้าชุด ต้องติดเครื่องหมายหัวหน้าทีม (ปลอกแขน) ที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้ชัดเจน
 14. รางวัลการแข่งขัน
  • รางวัลชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับถ้วยรางวัล
  • รางวัลดาวซัลโวสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า